Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Podlah
Monografie
    Sanace betonových konstrukcí a podlah
Článek
    Inženýrskogeologické a geotechnické problémy při zakládání těžce zatížených podlah. 1. část
    Poruchy velkoplošných vrstvených podlah