Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Podniků
Monografie
    Sborník odborného semináře. Nařízení REACH, Směrnice o povrchových vodách a Rámcová směrnice o vodách. Projekt Další profesní vzdělávání pro zástupce těžebních a strojírenských podniků
Článek
    75 rokov naftového podniku v Gbeloch
    Analýza odpadovéhop hospodářství důlního podniku a jeho vlivu na životní prostředí
    Činnost mezinárodní geologické expedice a geologické expedice společného podniku Mongolčechoslovakmetal v MoLR
    Činnost podniku Intergeo, dosavadní výsledky a další záměry
    Dobývanie cínu a fluoritu Spoločného podniku MČSM v MoLR
    K oceňování majetku báňských podniků
    K problematice oceňování těžebního podniku
    K vývoji národního podniku Sokolovský revír, Důl Marie Majerová v Královském Poříčí 1946-1967
    Mezinárodní symposium Hornická Příbram ve vědě a technice : rozhovor časopisu Uhlí Rudy Geologický průzkum s ředitelem státního podniku DIAMO a předsedou Vědecké rady sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice Ing. Bc. Jiřím Ježem
    Model ekonomickej analýzy banského podniku na základe rozboru nákladov a objemu výroby
    Od výzkumné stanice k samostatnému podniku s výrobní a výzkumnou základnou
    Odpadní druhotné suroviny : výstavba Československo-Maďarského podniku pro využití zbytku uhelné substance
    Príprava výroby v geologickoprieskumnom podniku s aplikáciou výpočtovej techniky
    Průběh restrukturalizace vybraných průmyslových podniků na Ostravsku
    Vývoj důlních podniků kladenského revíru v poslední čtvrtině 19.století a na začátku 20.století
    Zmeny vybraných vlastností pódneho krytu vplyvom veĺkoplošného poĺnohospodárstva (na príklade konkrétneho poĺnohospodárského podniku)