Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Podyji
Monografie
    Antropogenní ovlivnění reliéfu mezi Znojmem a Podmolím v Národním parku Podyjí
    Antropogenní ovlivnění východní části Národního parku Podyjí
    Geomorfologický výzkum Národního parku Podyjí a jeho severního okolí
    K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí
    Měkkýši Národního parku Podyjí
    Thayensia - sborník původních vědeckých prací z Podyjí
    Thayensia, Sborník původních vědeckých prací z Podyjí
    Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí, Agentura ochrany přírody a krajiny a Správa Národního parku Podyjí, 1996, 164 stran
    Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí (NP Podyjí)
    Výzkumné projekty prováděné v NP Podyjí od roku 1991
    Závěrečná zpráva o plnění projektu "Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v NP Podyjí" v roce 1994. Závěrečná zpráva o plnění projektu Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v NP Podyjí v roce 1994.
Článek
    Antropogenní tranformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 34-13 Šatov, 33-24 Hnanice)
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí
    Balvanové proudy a skalní tvary v údolí Dyje (NP Podyjí)
    Block accumulations in the western part of the Podyjí National Park (Czech Republic) : preliminary analysis of their distributions
    Chráněná území - NP Podyjí
    Entwicklung des Thayatales im Nationalpark Podyjí (Tscheshische Republik) aufgrund der Morphographie und Schotteranalyse
    Geoconservation in the Czech Republic and geomorphosites assessment for the geotourism and geoeducation purposes: a case study from Podyjí National Park
    Geoconservation in the Czech Republic and geomorphosites assessment for the geotourism and geoeducation purposes: a case study from Podyji National Park
    Geologická stavba Národního parku Podyjí - stručný přehled dosavadních výzkumů a představ
    Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
    Geomorfologické aspekty ochrany reliéfu v Národním parku Podyjí
    Geomorfologické unikáty Národního parku Podyjí
    Geomorfologický výzkum národního parku Podyjí a jeho severního okolí (33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice, 34-11 Znojmo)
    Geomorphology of the Podyjí National Park in the southeastern part of the Bohemian Massif (South Moravia)
    Geomorphology of the Podyjí National Park in the southeastern part of the Bohemian Massif (South Moravia)
    Granits landforms in the Podyjí National Park, South Moravia
    Impact of economic activities on landforms of Podyjí National park (Czech Republic)
    K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí (33-22, Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnánice, 34-11, Znojmo, 34-13, Dyjákovice)
    K rozšíření tvarů zvětrávání v Národním parku Podyjí (jižní Morava)
    Ke geomorfologii Národního parku Podyjí a přilehlého území (34-11 Znojmo, 34-24 Hnánice, 34-13 Dyjákovice)
    Ke geomorfologii národního parku Podyjí a přilehlého území
    Krajinně ekologické segmenty údolí Dyje v 1.zóně Národního parku Podyjí
    The loess of the Podyjí National Park (Moravia, Czech Republic)
    Měkkýši Národního parku Podyjí. 1. Faunistika, faunogeneze, ochrana přírody
    Možnosti geomorfologie a ochrana reliéfu ve zvláště chráněných územích jižní Moravy (NP Podyjí, CHKO Pálava). Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996. Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996
    Národní park Podyjí
    Národní park Podyjí ve světle vývoje v postglaciálu
    Některé vztahy mezi reliéfem a geologickou stavbou v Národním parku Podyjí (33-21, Slavonice, 33-22, Vranov n. Dyjí, 33-24, Hnánice, 34-11, Znojmo)
    Některé vztahy mezi reliéfem a geologickou stavbou v Národním parku Podyjí
    NP Podyjí: Kvartérní sedimenty ve Vranově nad Dyjí (32-22 Vranov nad Dyjí)
    NP Podyjí: Kvartérní sedimenty ve Vranově nad Dyjí
    NP Podyjí: revizní kvartérně-geologický výzkum a mapování v letech 2001 a 2002 (32-22 Vranov nad Dyjí)
    NP Podyjí: Revizní kvartérně-geologický výzkum a mapování v letech 2001 a 2002
    Present-day state of knowledges of pseudokarst phenomenon in the Podyjí national park
    Present-day state of knowledges of pseudokarts phenomenon in the Podyjí National Park
    Přínos geomorfologického výzkumu v Národním parku Podyjí v období 1991-2001
    Přínos geomorfologického výzkumu v Národním parku Podyjí v období 1991-2001
    Přírodní potenciál cestovního ruchu Vranovska a Podyjí
    Pseudokrasové fosfát-alofanové speleotémy z ledových slují v NP Podyjí
    Relief and landscape-ecological units in the Podyjí National Park (Czech Republic)
    Relief and landscape-ecological units in the Podyjí National Park (Czech Republic)
    Reliéf Národního parku Podyjí
    Relief Národního parku Podyjí a jeho antropogenní transformace
    Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masívu a Karpatské soustavy
    Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masivu a Karpatské soustavy
    Relief of the Podyjí National Park and geomorphic aspects of its protection (Czech Republic)
    Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 33-24 Hnanice)
    Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí
    Revize speleologické dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" z archivu Správy Národního parku Podyjí a její implementace do GIS
    Silberloch - opuštěná štola v Podyjí
    Silicity z Čížova: Příspěvek ke geomorfologii miocenní krajiny Podyjí
    Silicity z Čížova: příspěvek ke geomorfologii miocenní krajiny Podyjí
    Skalní laky a pseudokrasové speleotémy západní části NP Podyjí
    Skalní laky a pseudokrasové speleotémy západní části NP Podyjí
    Slope failures in metamorphic basement rocks of the Dyje River valley, Podyjí National Park, Czech Republic
    Some aspects of the distribution of the block accumulations in Western part of Podyjí National Park
    Spraše a fosilní půdy v NP Podyjí (Konice, Lukov) (33-24 Hnanice, 34-13 Dyjákovice)
    Spraše a fosilní půdy v NP Podyjí (Konice, Lukov)
    Spraše na území Národního parku Podyjí
    Sprašová sedimentace v západní části NO Podyjí
    Sprašová sedimentace v západní části NP Podyjí
    State, Results and Intention of Geophysical Survey of the Locality Ledove sluje (Ice Caves) in Podyji National Park, Czech Republic
    Terrestrial laser scanning: a dataframe for multiply research in a pseudokarst area, case study of the lokality Ledové sluje (Ice caves) in the Podyjí National Park, Czech Republic
    Terrestrial laser scanning applied to geomorphological and speleological research of the Locality Ledove sluje (Ice Caves) in Podyji National Park, Czech Republic
    Tři typické horniny staveb a drobných plastik v Národním parku Podyjí
    Vltavín z meandru Šobes u Podmolí v Národním parku Podyjí - znojemská podoblast
    Vodohospodářské problémy Národního parku Podyjí
    Vranovsko - marginální region středního Podyjí
    Vybrané abiotické charakteristiky krajinně-ekologických segmentů Národního parku Podyjí
    Vybrané abiotické charakteristiky krajinně-ekologických segmentů Národního parku Podyjí
    Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
    Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
    Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" v Národním parku Podyjí
    Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní Národního parku Podyjí do roku 2001
    Výzkum svahových pohybů v Národím parku Podyjí
    Základní půdní mapa a mapa zranitelnosti půd NP Podyjí
    Zvětrávací a gravitační tvary kaňonu Dyje (Národní park Podyjí)
    Zvětrávání a gravitační tvary kaňonu Dyje (Národní park Podyjí)
Seriál
    Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí