Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Podzolů
Článek
    Příspěvek k poznání výskytu podzolů ve Žďárských vrších