Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pohoriach
Článek
    Výsledky z overovania možnosti optimalizácie využitia podzemných vôd v niektorých pohoriach Západných Karpát