Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pohraničí
Monografie
    Cínovec. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
    Hora Svaté Kateřiny. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva
    Kovářská. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
    Kraslice. Zhodnocení potenciálu surovinových ložisek v sasko-českém pohraničí
    Moldava. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
    Orlicko - region v pohraničí
    Petrovice. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
    Potůčky. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva, 33 s. MS Freiberg
    Zlatý Kopec. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
Článek
    Aktuální demografický vývoj v českém pohraničí
    Marginalizace moravsko-slovenského pohraničí
    Orlicko v pohraničí
    Rozvojové zájmy českého pohraničí (například Orlicka)
    Vnímání česko-rakouského a česko-slovenského pohraničí lokální populací
    Vývoj osídlení v pohraničí ČR mezi roky 1930 a 1950
    Z Albertova až k pramenům Amazonky : profesor Bohumír Janský vede hydrologický výzkum v českém pohraničí i v horách Asie a Ameriky