Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pohybov
Článek
    Fotogrammetrické meranie dynamiky svahových pohybov
    Genéza a vývoj svahových pohybov v Novej Kelči v Nízkych Beskydách
    Geodetické metódy sledovania svahových pohybov
    Inžinierskogeologická analýza svahových pohybov v kotlinách Slovenska
    Monitoring tektonických pohybov v dobrovodskej zlomovej zóne
    Monitoring tektonických pohybov v dobrovodskej zlomovej zóne
    Monitorovanie pohybov skalných blokov na Spišskom hrade
    Prejavy recentných pohybov v Medvedej jaskyni v Malej Fatre
    Vplyv svahových pohybov hornín na ťažbu nerastných surovín
    Vplyv svahových pohybov na komunikačné stavby