Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Poklesových
Článek
    Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
    Posouzení vlivu průtočných systémů na kvalitu vody ve vybraných průtočných poklesových kotlinách OKR
    Působení hlušiny na fytoplanktonní společenstva poklesových kotlin