Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pokrývka
Článek
    Snehová pokrývka ako zdroj znečistenia vodných tokov