Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pokrývky
Článek
    Eroze lesní půdy při vyšších vodních srážkách a tání sněhové pokrývky (na příkladu střední části Moravskoslezských Beskyd)
    Jevy spojené s odtáváním sněhové pokrývky v tundrové zóně Krkonoš
    Príspevok k modelovaniu kvantity a kvality sezónnej snehovej pokrývky
    Regionálno-hydrogeochemické zhodnotenie kvality snehovej pokrývky na území Slovenska
    Vliv vegetační pokrývky na režim odtoku povrchové a podzemní vody
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš