Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Polička
Monografie
    geologická mapa 14-33 Polička
    hydrogeologická mapa 14-33 Polička
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000, list 14-33 Polička
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000. 14-334 Polička
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. List 14-334 Polička
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-334 Polička
Článek
    A Contrast between Metamorphic and Structural Evolution of the Vír Granulite and Surrounding Rocks of the Polička Crystalline Unit
    Cordierite-Bearing Rocks and their Relation on the PT Evolution of Rocks in the N Part of the Zábřeh and Polička Crystalline Complexes
    Cordierite-bearing rocks and their relation to the PT evolution of rocks in the N parts of the Zábřeh and Polička crystaline complexes
    Correlation of structural and metamorphic evolution of metamorphic rocks from the Svratka and Polička Crystalline Complexes
    Correlation of structural and metamorphic evolution of metamorphic rocks from the Svratka and Polička crystalline complexes
    Garnet-forming reactions in calc-silicate rocks from the Polička Unit, Svratka Unit and SE part of the Moldanubian Zone
    Geological position and origin of augen gneisses from the Polička Unit, eastern Bohemian Massif
    Geology, emplacement and structural evolution of the calc-alkaline intrusions in the Polička and Zábřeh Units (eastern part of Bohemian massif)
    Hematit-magnetitové zrudnění v poličském krystaliniku : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    The Hematite-magnetite mineralization in Polička Crystalline Complex
    Jižní úsek hydrogeologické hranice mezi vysokomýtskou a ústeckou synklinálou (14-33 Polička, 14-34 Svitavy, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-12 Letovice)
    Komplexní metalogenetická interpretace geofyzikálních a geochemických dat ve východní části Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 14-31 Vysoké Mýto, 14-33 Polička, 23-22 Ždár nad Sázavou)
    Křídové sedimenty na území listů 13-444 Hlinsko a 14-333 Svratka : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
    Lithotectonic correlation of the Polička and Zábřeh crystalline units
    Litogeochemická charakteristika hlinské zóny (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou)
    Lokalizace slabých tektonických otřesů z okolí Jevíčka a Poličky v roce 1998 (24-21 Jevíčko; 24-12 Letovice; 14-33 Polička)
    Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000 : 24-112 Jedlová, 14-334 Polička
    Metamorphic Zoning in the Polička Crystalline Unit
    Morfostrukturní charakteristika Žďárských vrchů (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár n.S., 24-11 Nové Město n.M.)
    Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy : (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice p. Pernštejnem)
    Petrofaciální analýza sedimentů "hlineckého paleozoika" : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
    Petrografická charakteristika hornin z vrtů v okolí Kamence u Poličky (14-33 Polička)
    Petrology and geochemistry of plutonic rocks from the Polička and Zábřeh crystalline units (NE Bohemian Massif)
    Petrology and Geochemistry of the Plutonic Rocks in the Polička and Zábřeh Crystalline Units (NE Bohemian Massif)
    Petrology and geochemistry of tonalites from the Polička and Zábřeh Crystalline Units (NE Bohemian Massif)
    Petrology of the plutonic rocks in the Polička and Zábřeh crystalline units (NE Bohemian Massif)
    Petrology of the plutonic rocks in the Polička and Zábřeh Crystalline Units (NE Bohemian Massif)
    Petrology of the Plutonic Rocks in the Polička and Zábřeh Crystalline Units (NE Bohemian Massif)
    The record of structural evolution and U-Pb zircon dating of the tonalite intrusions (Polička Crystalline Unit, Bohemian Massif)
    Sedliště near Polička
    Structural evolution and U-Pb zircon dating of the tonalite intrusions in Polička and Zábřeh Units, eastern part of Bohemian Massif
    Structural Evolution and U-Pb Zircon Dating of Tonalite Intrusions in the Polička Crystalline Unit, Bohemian Massif: Implications for Tectonic Evolution of the NE Part of Variscan Orogenic Root
    Structural evolution and U-Pb zircon dating of tonalite intrusions in the Polička Crystalline Unit, Bohemian Massif: implications for tectonic evolution of the NE part of Variscan orogenic root
    Sulphidic mineralization in the Polička crystalline complex: a discussion of the sediment-hosted type mineralization
    Výsledky geologického mapování křídových sedimentů okolí Poličky ve východních Čechách. Cretaceous sediments of the Polička area (East Bohemia): main results of geological mapping
    Využití šlichové prospekce v geologicko-ložiskovém výzkumu v okolí Skutče (13-44 Hlinsko, 13-33 Polička)
    Výzkum křídových sedimentů na území listu 1:50.000 Polička (14-33 Polička)
    Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice pod Pernštejnem)
    Výzkum zlaté mineralizace na Skutečsku (33-44 Hlinsko, 14-33 Polička)
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    Vztah moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika v rámci geologie východního okraje Českého masívu (24-11, Nové Město na Moravě, 14-33, Polička)
    Xenolity mramorů uzavřené v tonalitech budislavského masivu (poličské krystalinikum) (14-33 Polička)
    Žíly alpské parageneze v amfibolitech poličského krystalinika (14-11 N.Město, 14-33 Polička, 24-12 Letovice)