Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Poličského
Monografie
    Srovnání charakteru metamorfózy poličského a zábřežského krystalinika
    Záznam strukturního vývoje magmatických hornin poličského krystalinika
Článek
    Granát ve vápenatosilikátových horninách poličského krystalinika
    Horniny s cordieritem a jejich vztah k PT vývoji hornin v severních částech zábřežského a poličského krystalinika
    Petrografie poličského krystalinika
    Srovnání metasedimentů z hlinské zóny, poličského a zábřežského krystalinika na základě chemického složení
    Strukturně-geologický výzkum vztahu poličského a letovického krystalinika v okolí Hamrů (24-12 Letovice)
    Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika
    Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika
    Výskyt poličského krystalinika v moldanubiku u Stržanova
    Vztah moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika v rámci geologie východního okraje Českého masívu (24-11, Nové Město na Moravě, 14-33, Polička)
    Záznam strukturního vývoje a vztahů sv. části moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika
    Záznam strukturního vývoje vápenato-alkalických intruzí poličského krystalinika
    Žíly alpské parageneze v amfibolitech poličského krystalinika (14-11 N.Město, 14-33 Polička, 24-12 Letovice)