Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Polohách
Monografie
    Stanovení variability ve výživě mladých smrkových porostů v závislosti na chemické melioraci půd v nejvyšších polohách CHKO Jizerské hory jako podklad pro rozhodování o dalším managementu těchto porostů
Článek
    Příspěvek k poznání vývoje druhové skladby lesů ve vyšších polohách Drahanské vrchoviny
    Určení obsazovacích faktorů atomů ve strukturních polohách minerálů difrakčními metodami