Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Polovice
Článek
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Dokonč.
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Pokrač. 1
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Pokrač. 2
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Pokrač. 3
    Výuka baníctva na banskoštiavnickej Baníckej akademii od jej vzniku do polovice 19. storočia