Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Polski
Monografie
    22. Sympozjum. Geologia formacji weglonosnych Polski. Materialy
    Abstrakty, Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Polskie Towarzystwo Geologiczne
    Atlas geologiczno-środowiskowy dla celów ochrony środowiska i planowania przestrzennego na obszarze pogranicza Polski, Czech i Niemiec w skali 1: 250 000
    Geografia Polski / srodowisko przyrodnicze
    Geologia formacji weglonosnych Polski
    Geologia formacji weglonosnych Polski. 17. Sympozjum
    Geologia formacji węglonośnych Polski. 30. sympozjum. Materiały.l
    I Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzedu 'Badania paleobotaniczne jako podstawa rekonstrukcji zmian klimatu w czwartorzedzie Polski'
    IX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Plejstocen Pomorza Środkowego i strefa marginalna lobu Parsety
    IX. sympozjum "Geologia formacji węglonosnych Polski. Formacja karbóńska"
    Neotektonika Europy Środkowej. VIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Neotektonika Polski", Sklarska Poreba - Turoszów, 24-27.06.2009. Materialy konferencyjne
    Plejstocen Kotliny Raciborsko-Oswiecimskiej na tle struktur morfotektonicznych podloza czwartorzedu - X.Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski
    Stratygrafia Plejstocenu Polski. Rozwój i zanik ladolodu fazy pomorskiej zlodowacenia Wisly na Pomorzu Wschodnim (Kociewie)
    VIII Konferencja Stratigrafia Plejstocenu Polski
    VIII Konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski" : serie rzeczne i lodowcowe południowej Opolszczyzny : Jarnołtówek, 3-7 września 2001
    XI konferencja Stratigrafia plejstocenu Polski. Zlodowacenia i interglacjaly wschodniej Polski. Problemy plejstocenu Wysoczyzny Bialostockiej
    XIX Konferencja. Stratygrafia plejstocenu Polski. Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w dolinie dolnej Odry.Cedynia, 3.-7.9.2012
    XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenie tatrzańskie, Zakopane 1-5 września 2008
    XVI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Strefa marginalna ladolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na poludniowym Podlasiu
    XVII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. Jeziorowskie, 6-10.09.2010
    XXXII sympozjum geologia formacji weglonosnych Polski : materialy
    XXXII Sympozjum Geologia Formacji Weglonośnych Polski, Materialy
Článek
    Baseny old redu Polski i obszarów przyległych - założenia do analizy pochodzenia
    L. Starkel a kol. Geografia Polski - srodowisko przyrodnicze. PWN Warszawa 1991, 670 s
    Mapy tektoniczne zamiast regionalizacji tektonicznej Polski
    Regionalizacja tektoniczna Polski - Polska południowa (blok górnośląski i blok małopolski)
    Regionalizacja tektoniczna Polski - Polska południowo-zachodnia
    Sejsmiczność Polski w świetle danych historycznych
    Unijne programy współpracy transgranicznej Polski
    Wspólczesna denudacja w górskich zlewniach Karkonoszy : System denudacyjny Polski
    Zarys paleomorfologii obszaru Polski podczas zlodowacen skandynawskich
    Zjawisko "zachowania w ukryciu" skamieniałości - przegląd i przykłady z górnego dewonu Polski
Seriál
    Materialy Geologia formacji weglonośnych Polski