Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Polskich
Monografie
    III Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzedu. Paleośrodowiska i zmiany roślinności terenów podgórskich i polskich gór
    Konferencja Geomorfologów Polskich nt. Metody badań w geomorfologii
    Srodowiska górskie - ewolucja rzezby. VI Zjazd Geomorfologóv Polskich, Streszczenia referatov i posterov
    Srodowiska górskie -ewolucja rzezby, VI Zjazd geomorfologóv Polskich, Streszczenia referatov i posterov
    V Zjazd Geomorfologów Polskich. Streszczenia Referatów, komunikatów i posterów
Článek
    Jaskinie granitowe w polskich Karkonoszach
    Mapy geologiczne i opisy ziem polskich w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku
    Nanoplankton wapienny górnokredowych facji pelagicznych jednostki podśląskiej polskich Karpat fliszowych
    Projekt geodynamicznych badaň Sudetóv (Polskich i Czeskich) - "GEOSUD"
    Rzezba i osady czwartorzędowe doliny Pieçiu stawów polskich (Wysokie Tatry)
    Zastosowanie wybranych grup mikroorganizmów planktonicznych do stratygrafii górnej jury i dolnej kredy Karpat polskich