Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Polskie
Monografie
    Abstrakty, Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Polskie Towarzystwo Geologiczne
    Polskie towarzystwo mineralogiczne - prace specjalne
    Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace specjalne, Zeszyt 9
Článek
    Miocen w Trzebuni koĺo Myšlenic (Polskie Karpaty Zachodnie)
    Polskie złoża gazu ziemnego z łupków na tle wybranych niekonwencjonalnych złóż Europy Środkowo-Wschodniej
    Surowce balneologiczne z obszaru plaszczowiny magurskiej (Karpaty Polskie)
Seriál
    Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne
    Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne