Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pomezí
Monografie
    Pomezí Čech a Moravy,sborník prací ze společenských a přírodních věd pro okres Svitavy
Článek
    Benátčané a hornictví na česko-německo-polském pomezí
    Bioarcheologie, nový obor na pomezí přírodních a historických věd
    Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum)
    Geoparky - nový fenomén na pomezí ochrany přírody a udržitelného rozvoje krajiny
    Hodnocení sesuvného rizika na slezsko - slovenském pomezí aneb sesuvy nerespektují státní hranice
    Horizontální posuny na moravsko-slovenském pomezí
    "Městské legendy" na pomezí oborů: antropologický, sociologický nebo folkloristický diskurz?
    Mineralogie rudních výskytů na Pomezí a Kopřivném (série Branné)
    Monitoring na zlomech v Jeskyních Na Pomezí (Rychlebské hory)
    Nové objevy v krasovém území Na Pomezí
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku : 14-22 Jeseník
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku
    Zelená jezírka, rudá půda a žlutý vzduch : životní prostředí na pomezí Uralu a Sibiře
Seriál
    Pomezí Čech a Moravy : Sborník ze společenských a přírodních věd pro okres Svitavy