Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Popílku
Monografie
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2123 - simulace ukládání popílku do zaplavených prostor
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 3-2002 - ukládání popílku do zaplavených prostor
Článek
    Fázové složení popílků ze spalování ve fluidním loži
    Geochemie popílků vznikajících při společném spalování biomasy a uhlí
    Hydrotermální alterace teplárenského popílku z Český Budějovic
    Izotopické složení zdrojů sulfátové kontaminace podzemních a povrchových vod v blízkosti odkaliště energetického popílku
    Kvantitativní fázová analýza ve směsích s obsahem elektrárenských popílků
    Mobilita úletového popílku v písčitém materiálu
    Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
    Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
    Monitorování kontaminace povrchových a podzemních vod vodami z odkališť elektrárenských popílků
    Možnosti využití popílků z fluidních topenišť ve stavebniství
    Studium mineralogického složení elektrárenských popílků
    Vlastnosti popílku z elektrárny Dětmarovice z hlediska možnosti jejich deponování v podzemních prostorech hlubinných dolů
    Vznik pevných hmot z elektrárenských popílků bez cementu a vápna
    Zeolity syntetizované z elektrárenských popílků
    Zeolity syntetizované z elektrárenských popílků
    Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou) (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou)