Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Popelů
Monografie
    Využití a likvidace popelů ze spalování dřevních hmot a spalování bio-odpadů. Výroční průběžná zpráva za rok 2009
Článek
    Geochemické a fyzikální vlastnosti popelů vybraných složišť v ČSR
    Historické souvislosti - použití popelů z biomasy
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (1. část - živiny)
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (2. část - rizikové prvky, PAU)
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy a možné energetické zhodnocení biomasy
    Možnost recyklace popelů z biomasy
    Možnosti odstraňování amonného dusíku z odpadních vod pomocí zeolitů syntetizovaných z popelů
    Radioaktivita energetických popelů z plavišť SHP
    Simulace zvětrávání energetických popelů ze složišť SHP
    Sorpce kovových iontů zeolity syntetizovaných z popelů
    Termogravimetrická analýza popelů ze spalování biomasy
    Závislost koncentrace prvku v uhlí a v popelu na obsahu popela v uhlí
    Změny některých vlastností energetických popelů při simulovaném zvětrávání