Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Popelovin
Článek
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Možnosti ukládání popelovin v SD, a.s., DNT
    Poznatky z lesnické rekultivace plaviště popelovin v Bukovině
    Přímé využití hnědých uhlí s vyšším obsahem popelovin v národním hospodářství
    Připravenost a.s. SD - DNT na ukládání popelovin v dolovém poli
    Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry
    Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry
    Výpočet skutečného složení tuhých paliv - Část 1. Vlastnosti a chování popelovin
    Výpočet skutečného složení tuhých paliv. - Část 2. Výpočet skutečného složení bezvodných popelovin
    Výpočet skutečného složení tuhých paliv. - Část 3. Výpočet obsahu hydrátové vody popelovin
    Změny vybraných vlastností energetických popelovin při simulovaném a skutečném zvětrávání