Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Popis
Monografie
    Metadata - popis datových zdrojů ČGS (webová stránka portálu České geologické služby)
    Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku
    Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku
    Petrografický popis vyvřelin a pyroklastických hornin z lokality Tom Spring (oblast Parish Hanover), SZ. Jamajka
    Petrografický popis vyvřelin z lokality Bito Ramble východně od Kingstonu, Jižní Jamajka
    Seznam účelových map 1:10 000 potřebných pro výběr lokalit HÚ a popis jejich odborné náplně. Směrnice pro vybrané účelové mapy
    Studium a popis nových minerálních fází z Jáchymova
    Určení významných geologických prvků ve všech částech lomů Mokrá - podrobný popis, lokalizace a návrhy na zachování.(placená zakázka pro ČM cement a.s.)
    Uživatelský popis systému GEM 22C. Program pro grafické zpracování výstupních dat v systému GEM 22. Verze 1.0
    Uživatelský popis systému GEMIN. Program pro grafické zadávání vstupních dat v systému GEM 22
    WWW aplikace pro sběr dat a popis geohazardů
Článek
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Geologický a karsologický popis jeskyně Na Javorce
    Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova, jejich určení, popis a pojmenování
    Popis průniku do jeskyní v Hranicích od Bogusze Z. Steczyńského-1870
    Popis tmy
    Rychlá tvorba skalních kůr na povrchu hruboskalského pískovce: mikroskopický popis, tahová pevnost, odolnost vůči erozi, vznik a význam pro pískovcový reliéf
    Stručný petrografický popis hornin vrtu J-1 a J-2 v území plánovaného tunelu mezi Kouty nad Desnou a Bělou pod Pradědem (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Základní geotechnický popis horninových masívů