Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Porambonites
Článek
    Porambonites havliceki sp. nov., a new brachiopod from the Šárka Formation (Darriwilian) from Bohemia and its contribution to early history of the Porambonitidae