Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Porfyrů
Článek
    Časové vztahy melagranitových porfyrů a durbachitických plutonů v jižních Čechách
    Časové vztahy melagranitových porfyrů a durbachitických plutonů v jižních Čechách
    Dokonalé vyrostlice živců z žulových porfyrů od Chodova u Bečova
    Projevy slapových sil v režimu podzemní vody teplického křemenného porfyru
    Příspěvek k petrochemii pozdně variských felzitických granitových porfyrů z moldanubické zóny Českého masivu
    Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů v oblasti středočeského plutonického komplexu a šumavského moldanubika
    Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů ze středočeského plutonického komplexu a šumavského moldanubika
    Živce z intrúzie granodioritového porfýru na lokalite Zlatno