Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Porfyrického
Článek
    Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině : 24-41 Vyškov
    Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině
    Stronciem bohatý aragonit z porfyrického pikritu od Hončovy hůrky u Příbora