Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Porfyrových
Článek
    Arimao, nové ložisko porfyrových měděných rud na Kubě
    Faktory rudonosnosti intrúzií vo vzťahu k ložiskám Cu-Mo porfýrových rúd
    K pozícii sekundárnych kvarcitov na ložiskách porfýrových medených rúd
    Významné ložisko porfyrových měděných rud Bingham v USA