Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Porosty
Článek
    Experimentální výzkum povodňového odtoku v oblastech s poškozenými porosty
    Jsou lesní porosty efektivními pumpami uhlíku?
    Negativní vliv imisí s obsahem flouridů na lesní a zemědělské porosty v průmyslově exponované oblasti středočeského kraje
    Negativní vliv kyselé depozice na porosty, vodu a půdu Východočeského kraje