Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Portal
Monografie
    Informační Portál geohazardů
    Portál Státní geologické služby - Závěrečná zpráva projektu OG MŽP ČR
    Portál státní geologické služby
    Svět geologie, portál o neživé přírodě
Článek
    Informační portál rizikových geofaktorů České republiky - studie proveditelnosti (abstrakt, prezentace)
    Informační portál rizikových geofaktorů ČR - stav řešení
    Information portal - new dimension in geoscience data delivery
    MOŽNOSTI VYUŽITÍ PROGRAMU ArcGIS PŘI TVORBĚ PORTÁLU GEOHAZARDŮ ČR (Integrovaný informační portál rizikových geofaktorů ČR)
    Nové geovědní informační služby - portál SGS a portál rizikových geofaktorů
    Portál geohazardů - využití mapových služeb
    Portal of Geohazards in the Czech Republic - Information Services for Disaster Prevention. 19.-22.1.2009, Prague
    Portal of Geohazards in the Czech Republic - New ways of dissemination of geoscientific information