Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Portálu
Monografie
    Měření zatížení svorníkové výztuže portálu ve východní části stavby tunelu Branisko
    Metadata - popis datových zdrojů ČGS (webová stránka portálu České geologické služby)
    Situační zpráva ČGS k sesuvu u východního portálu tunelu Hřebeč
    Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Etapová zpráva projektu OG MŽP ČR za rok 2006
    Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Závěrečná zpráva projektu financovaného OG MŽP
Článek
    Měření silového zatížení svorníkové výztuže vstupního portálu tunelu Branisko aparaturou Maihak
    MOŽNOSTI VYUŽITÍ PROGRAMU ArcGIS PŘI TVORBĚ PORTÁLU GEOHAZARDŮ ČR (Integrovaný informační portál rizikových geofaktorů ČR)
    Vize portálu české geologie
    Vize portálu české geologie