Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Porušování
Monografie
    Porušování a design materiálu. Sborník semináře Křehký lom 2007
Článek
    Charakter porušování uhelných geokompozitů na bázi injektážních pryskyřic
    Fyzikální přístup k problému přetváření a porušování hornin
    Laboratorní výzkum porušování hornin v podmínkách dlouhodobého zatížení geofyzikálními metodami
    Lomová houževnatost - další fyzikální parametr pro hodnocení porušování hornin
    Maticová realizace algoritmu lokalizace ohnisek porušování v zatěžovaných vzorcích hornin
    Ploché vodní paprsky při porušování betonu
    Počáteční projevy porušování stability horninového masívu vlivem napěťodeformačních změn
    Porušování betonu vysokorychlostními vodními paprsky s nelineárním pohybem trysky
    Porušování horninového masivu - přehled hlavních faktorů a jejich působení
    Progresivní porušování nadložního masívu v bočním svahu lomu a při výchozu uhelné sloje
    Seismologický vývoj porušování horského masívu v oblasti nebezpečné anomálními horskými otřesy
    Utváření poklesové kotliny a hodnocení porušování pevného nadloží v průběhu dobývání slojí 38, 39 a 40 v 9. Kře Dolu Karviná, závod Lazy