Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Porubech
Článek
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Význam nízkoteplotních oxidačních procesů jako zdroje tepla ve stěnových porubech a dobývacích komorách uhelných dolů
    Způsoby vyřizování tektonických poruch v porubech - část 1
    Způsoby vyřizování tektonických poruch v porubech - část 2