Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Poruchové
Článek
    "Landsatové" lineamenty a hlavní poruchové zóny v části Československa, analyzované za pomoci modelu planetárních ekvidistančních poruchových systémů
    Významné poruchové linie Českého masívu z hlediska gravimetrie
    Významné poruchové linie Československa z hlediska dálkového průzkumu Země
    Významné poruchové linie Československa z hlediska geodetického
    Významné poruchové linie z hlediska hydrogeografického