Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Posledních
Článek
    Charakter srážek za posledních 200 let v pražském Klementinu a jejich vliv na hospodaření s vodou v krajině
    Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
    Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
    Evropské normy v geotechnice v posledních 15 letech
    Geologie a stratigrafie permokarbonu kontinentálních pánví Českého masívu ve světle posledních výzkumů
    Izotopový záznam klimatických změn v posledních 500 letech zachycený v karbonátovém sintru středověkého dolu v Kutné Hoře
    Mineralogická a vědeckovýzkumná činnost Katedry mineralogie, geochemie a krystalografie (PřFUK) za posledních 30 let
    Možné periodicity ve výskytu válek v Evropě za posledních 500 let
    Nové nálezy v pegmatitech na Třebíčsku v posledních letech
    Objevy na vrchu Turoldu a okolí v posledních letech
    Paleomagnetický záznam změn klimatu za posledních 300 000 let
    Paleomagnetický záznam změn klimatu za posledních 300 000 let
    Pokroky a novinky v oblasti petrurgie v posledních letech
    Potkal jsem anděla aneb leporelo posledních 20 let spolupráce s RNDr. Františkem Veselovským
    Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou stoletích
    Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou stoletích
    Práce profesora Zdeňka Pouby v posledních deseti letech (1986-1996)
    Předběžné výsledky posledních stratigrafických výzkumů tzv. "Gault-flyše" račanské jednotky na Moravě (25-24 Turzovka)
    Předběžné výsledky posledních stratigrafických výzkumů tzv. Gault-flyše račanské jednotky na Moravě
    Rekonstrukce vývoje vegetace ve vztahu k osídlení u Staré Boleslavi během posledních 2500 let
    Rekonstrukce vývoje vegetace ve vztahu k osídlení u Staré Boleslavi během posledních 2500 let
    Sága posledních tří generací rodu Jičínských
    Vliv těžby nerostných surovin na životní prostředí Jeseníků v průběhu posledních staletí
    Výsledky a.s. Geofyzika Brno na východním Slovensku za posledních 5 let
    Vývoj vegetace během posledních 200 let na základě pylové analýzy - srovnání Šumavy a Krušných hor
    Vývoz nerostných surovin z České republiky v posledních letech a možnosti jeho omezování
    Vzrůst průměrných teplot vzduchu podle pozorování na síti stanic v Německu za posledních 17 let
    Zamyšlení nad vývojem podnikání v hydrogeologii za posledních deset let
    Zemřel jeden z posledních petrografů - RNDr. Dušan Kopa
    Změna průměrných teplot vzduchu ve městě a mimo měasto za posledních 65 let
    Změny české krajiny za posledních sto let a trendy jejího dalšího vývoje
    Změny přírodního prostředí ve Staré jímce (rašeliniště - jezero) v průběhu posledních 15000 let
    Zrychlené přetváření údolních niv malých toků ve středočeské oblasti v posledních deseti letech
    Zrychlené přetváření údolních niv malých toků ve středočeské oblasti v posledních deseti letech