Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Postsedimentárna
Článek
    Postsedimentárna premena sedimentov permu severného gemerika a hronika Západních Karpat
    Postsedimentárna premena smektitu vo viedenskej podunajskej a východoslovenskej panve