Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Potůčky-Podlesí
Monografie
    Hydrodynamické testy ve vrtech PTP3 a PTP4a na lokalitě Potůčky-Podlesí (In Pačes T. a kol. (2002): Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí)
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na lokalitě Potůčky-Podlesí
    Migrace paleofluid v granitoidních horninách: Studium 'fluid inclusion planes' v granitoidech lokality Potůčky-Podlesí
    Studium 'fluid inclusion planes' v granitoidech lokality Potůčky-Podlesí a rekonstrukce hydrotermálních procesů pomagmatického stádia
Článek
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách : 01-43 Horní Blatná
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách