Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Potenciální
Monografie
    Hodnocení vegetačních poměrů sesuvů z hlediska potenciální i aktuální vegetace - úvodní studie
    Potenciální přirozená vegetace biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. díl ; Mapa potenciální přirozené vegetace biosférické rezervace Křivoklátsko. 1. díl -- Praha : Academia, 1997
Článek
    Diskuze o energetických úsporách a potenciální ohrožení energetikou chudobou na úrovni bytového domu (Případová studie Lidická, Brno, Česká Republika)
    Epidotmikrokvarcdioritový hydrotermalit z Prahy-Suchdola, potenciální ozdobný kámen
    Mapy filtračních parametrů a potenciální produktivity
    Odhad potenciální vydatnosti zdrojů podzemních vod v okresech České republiky
    Sestavení syntetických map potenciální zranitelnosti
    Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého
    Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku
    Využití vedlejších produktů a skrývky z těžby uhlí a jeho potenciální příspěvek k ochraně rašelinišť
    Zhodnocení potenciální eroze v NPR Praděd (1492 m) (Hrubý Jeseník)