Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Potoků
Článek
    Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 3. Okyselení potoků a jezer
    Złoto okruchowe i inne minerały ciężkie w osadach potoku Maruszka k. Burgrabic (Sudety Wschodnie)
    Zrnitostní složení povrchu hrubozrnného dna koryt horských a podhorských potoků