Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Povodňových
Článek
    Analýza sedimentačních rychlostí a distribuce povodňových uloženin v nivě dolního toku Moravy
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    Datování povodňových sedimentů Moravy ve Strážnickém Pomoraví
    Geochemické mapy povodňových sedimentů v měřítku 1 : 200 000 : soubor map pro potřeby orgánů státní správy
    Konkrétní příklady využití georadaru při posuzování povodňových škod
    Odpor pohyblivého dna sklonitého koryta za povodňových průtoků
    Sukcese v povodňových korytech moravských řek na příkladu Bečvy a Desné
    Využití magnetické susceptibility a dalších prostředků pro studium povodňových sedimentů v antropogenně ovlivněné nivě řeky Olše