Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Povodněmi
Článek
    Dokumentace sesuvů spojených s povodněmi v roce 1997 v jesenické oblasti
    Fuzzy model pro předpověď stupně ohroženosti povodí povodněmi z přívalových dešťů
    Instrukce pro povodňovou službu návěstní na řece Moravě na Moravě a v Dolních Rakousích (k 100. výročí návodu k vydávání výstrah před povodněmi)
    Významné světové výzkumné instituce a informační zdroje zabývající se povodněmi z regionálního hlediska
    Zánik středověkých vsí historickými povodněmi na území Moravy: klimatické změny nebo lidské zásahy