Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pozdějšího
Článek
    Strategie řízení těžby ropného ložiska Dambořice s ohledem na záměr jeho pozdějšího využití k uskladňování zemního plynu