Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Práva
Monografie
    Aplikace ekonomických nástrojů mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a případové studie jejich použití na vybraných výhradních ložiskách České republiky pro MPO ČR
    Studie možnosti aplikace mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a její modelové použití na vybraných výhradních ložiskách ČR
Článek
    Historický vývoj horního práva na území českého státu
    K některým problémům současného horního práva
    Novela horního zákona a další vývoj horního práva v České republice
    Výuka horního práva na báňské akademii ve Freiberku
    Výuka horního práva u nás v minulosti a nyní