Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Príkrov
Článek
    Príkrov Markušky - zväzujúci element veporika a gemerika?
    Príspevok ku stratigrafii strednotriasových karbonátov hronika (chočský príkrov Horehronia, západné Karpaty)