Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prírody
Monografie
    Rozhovory o ekológii a ochraně prírody. -- Martin : Enviro, 1991
    Slovenský kras (Acta carsologica Slovaca).Zborník Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši vydaný pro príležitosti 50. výročia objavenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne
    Úloha múzeí v oblasti ochrany prírody a životného prostredia
    Výskum a ochrana prírody Muránskej planiny
    Výskum a ochrana prírody Slovenského krasu
Článek
    Rozhovory o ekológii a ochraně prírody [Recenze]
Seriál
    Ochrana prírody