Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Próba
Článek
    Granity izerskie: próba odtworzenia przeddeformacyjnej historii
    Konfrontacja zdjecia satelitarnego z mapą geplogiczną Karkonoszy i gór Izerskich; próba interpretacji tektoniky dysjunktywnej
    Próba identyfikacji pokladów wegla w dolnošlaskim zaglebiu weglowym na podstawie diagramow krzywych facjalnych
    Próba interpretacji wcesnych etapów tektogenezy Sudetów w nawiaząniu do teorii diapiryzmu wgłębnego oraz koncepcji głębokich rozłamóv
    Próba zastosowania analizy zblizniaczeń plagioklazów do ustalenia genezy gnejsóv i granitoidów NW części bloku izerskiego (Sudety zachodnie)