Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Průzkum
Monografie
    ArchaeoMontan 2012, Erkunden - Erfassen - Erforschen Internationale Fachtagung, Dippoldiswalde 18. bis 20. Oktober 2012 Průzkum - Evidence - Interpretace Mezinárodní konference, Dippoldiswalde, 18. až 20. říjen 2012
    Čerpací stanice Labe - teplárna Ústí nad Labem, geofyzikální průzkum.
    Dílčí zpráva V/2012 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2012
    Dílčí zpráva VI/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za první čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum prozáměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a dosažených výsledků za druhé čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VIII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za třetí čtvrtletí roku 2013
    Dobrá Voda - geofyzikální měření. Mikrogravimetrický průzkum starých důlních děl.
    Doplňková měření na úkolu Gravimetrický průzkum na lokalitě Březno u Chomutova
    Geofyzikální průzkum pro archeologické účely na lokalitě Seeberg - hrad
    Geofyzikální průzkum pro hydrogeologické účely na lokalitě Točník u Klatov
    Geofyzikální průzkum pro inženýrskogeologické účely na lokalitě Uhříněves - Nové náměstí
    Geologicko-geomorfologický inventarizační průzkum vybraných přírodních památek a jejich návrhů v západní části CHKO Žďárské vrchy
    Gravimetrický průzkum na lokalitě Březno u Chomutova
    Gravimetrický průzkum podloží skladovací nádrže č. 230/H 107A na skladě Čepro, a.s., lokalita Včelná
    Gravimetrický průzkum přístupové chodby mezi nádržemi H106A, H106B, H107B, H107B na skladě Čepro, a.s., lokalita Včelná
    Hodnocení kvality horského masivu a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov
    Karlovy Vary - Sadový a zahradní pramen. Hydrogeofyzikální průzkum a stopovací zkouška (1. etapa)
    Křemže - průzkum poddolovaného území.
    Malé Žernoseky, geofyzikální průzkum podzemních dutin
    Metro A - prodloužení V.A: Dejvická - Motol. Geofyzikální průzkum.
    Mikrogravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu
    Mikrogravimetrický průzkum následků staré těžby uhlí nad tunelem trati Březno u Chomutova - Chomutov
    Mikrogravimetrický průzkum následků staré těžby uhlí v zářezu trati Březno u Chomutova - Chomutov
    Mikrogravimetrický průzkum podloží komunikace v Petrské ulici v Praze
    Mikrogravimetrický průzkum podloží stavebních parcel v Praze 9
    Oprava Karlova mostu. Podrobný průzkum v lokalitě Březín u Manětína. Závěrečná zpráva o průzkumných pracích.
    Oprava Karlova mostu. Průzkum lokalit vhodného kamene. Závěrečná zpráva o průzkumných pracích
    Oprava Karlova mostu. Průzkum pro těžbu vhodného kamene na lokalitách Kamenná Hora, Lipí, Skelná Huť. Závěrečná zpráva o průzkumných pracích
    Praha 7 - Štvanice, geofyzikální průzkum
    Praha 9 - Kyje, geofyzikální průzkum
    Průzkum barevné vrstvy závěsných obrazů
    Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů a kovových prvků v povrchové vrstvě hornin oblasti Králický Sněžník-Orlické hory
    Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů v povrchové vrstvě hornin polygonu Říčany-Přelouč-Pelhřimov-Bechyně-Milevsko
    Seismický průzkum I.
    Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech
    Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů
    Ústí nad Labem - Mírové náměstí, geofyzikální průzkum
    Výzkum a průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek v povodí řeky Piura ke snížení environmentálních faktorů omezujících sociální a ekonomický rozvoj regionu
    Zářez železniční trati před tunelem Březno - geofyzikální průzkum příčiny propadu kolejí.
    Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření
    Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření
    Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření
Článek
    Aerokosmický průzkum území ČSSR a jeho využití v čs. geologii
    Amatérský průzkum opuštěného historického podzemí
    Brno (k.ú. Bystrc, okr. Brno-město). Rokle. Neolit. Ojedinělý nález. Povrchový průzkum
    Brno (k.ú. Jundrov, okr. Brno-město). "U Jezírka MMK. Povrchový průzkum.
    Brno (k.ú. Kníničky, okr. Brno-město). Sokolské koupaliště. Neolit-eneolit. Sídliště? Povrchový průzkum
    Břevnovský klášter - historický odvodňovací systém, jeho průzkum a rekonstrukce
    Chemicko-technologický průzkum netypických modrých zakalených skel z období 16. - 17. století
    Činnost n.p. Geologický průzkum Ostrava v oboru geologicko-průzkumných prací za rok 1981
    Činnost n.p. Geologický průzkum Ostrava v oboru geologicko-průzkumných prací za rok 1982
    Dálkový průzkum neživé přírody
    Dálkový průzkum Země
    Dálkový průzkum Země
    Dálkový průzkum Země
    Dálkový průzkum Země z družic
    Detailní geofyzikální průzkum v komplikované geologické stavbě oblasti pod Jezerkou
    Detailní tíhový průzkum jižního okraje krkonošsko-jizerského plutonu a okolního krystalinika
    Fytocenologický a floristický průzkum vegetace vybraných sedimentačních nádrží OKR
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické Propasti (Hranický kras)
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras)
    Geofyzikální průzkum k lokalizaci hrobky v katedrále sv. Víta v Praze
    Geofyzikální průzkum Karlova mostu
    Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách (11-21 Karlovy Vary)
    Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách.
    Geofyzikální průzkum na lokalitě Čeřeniště
    Geofyzikální průzkum následků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi
    Geofyzikální průzkum pozůstatků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi
    Geofyzikální průzkum středověkého tvrziště u zaniklé vesnice Mastnice
    Geofyzikální průzkum zaniklé kanonie premonstrátek v Louňovicích pod Blaníkem. Předběžné výsledky v roce 2008.
    Geologický průzkum a těžební činnost v Mosambiku
    Geologický průzkum a vyhodnocení puklinatosti ložisek granitoidů
    Geologický průzkum odvalu Dolu Tuchlovice a sanace kalového pole
    Geologický průzkum uranového zrudnění prováděný horažďovickým závodem JD-GP 7 v létech 1953-1962
    Geologický průzkum zkrasovění
    Georadarový průzkum koryta Vltavy v blízkém okolí Karlova mostu
    Geotechnický průzkum pro přehrady ohrožené zemětřesením
    Geotechnický průzkum přehradního tělesa u Potštátu
    Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu : (24-23 Protivanov)
    Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu
    Gravimetrický průzkum pokračování Holštejnské jeskyně
    Gravimetrický průzkum vybraných lokalit v západní části Sýrie
    Historicko-montánní průzkum okrajových částí jílovského zlatonosného revíru (oblast Zahořan a halířského žilného pásma)
    Hloubkový průzkum Hranické propasti
    Hloubkový průzkum Hranické propasti
    Hornický bezpečnostní průzkum plynových a vodních obzorů
    Hydrogeologický průzkum a nové zachycení karlovarských terem
    Hydrogeologický průzkum chebské pánve
    Hydrogeologický průzkum dolového pole Barbora II
    Hydrogeologický průzkum jímacích území pro město Olomouc
    Hydrogeologický průzkum lokality Libouš (severočeská pánev)
    Hydrogeologický průzkum ložisek ve zlatohorském rudním revíru
    Hydrogeologický průzkum v Karlově Studánce
    Hydrogeologický průzkum ve vádí Markhan (JLDR)
    Hydrogeologický průzkum znečištění horninového prostředí a podzemních vod,způsobeného pobytem sovětských vojsk v Československu
    Interaktivní grafika Intergraphu a geologicko-geofyzikální průzkum
    Inženýrsko-geologický průzkum pro stavbu dálničního mostu v Bagdádu
    Inženýrskogeologický a geomechanický průzkum frenštátských polí v čs. části hornoslezské pánve
    Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum předpolí uhelného velkolomu při úpatí Krušných hor
    Inženýrskogeologický průzkum a sanace sesuvu Ostrava-Lhotka
    Inženýrskogeologický průzkum deformací komunikace v Třinci - Vendryni
    Inženýrskogeologický průzkum pro podzemní stavby
    Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray
    Inženýrskogeologický průzkum v tržním hospodářství
    Je dálkový průzkum použitelný při hydrogeologickém průzkumu mírného pásma?
    K založení Karlova mostu a stavu jeho pilířů z archivních zpráv pro průzkum Malostranského tunelu
    Karlův most - doplňující geotechnický průzkum v roce 2004
    Komplexní geofyzikální průzkum při vyhledávání ekologicky vhodných lokalit na skládky odpadu
    Konference společnosti pro dálkový průzkum v Nottinghamu
    Ložisko Křižanovice - jeho průzkum a ekonomické zhodnocení
    Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek : (Návrh k analýze třetí části horního zákona)
    Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa ambifol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les) : (11-23 Sokolov)
    Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa amfibol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les)
    Mezinárodní symposium Hornická Příbram ve vědě a technice : rozhovor časopisu Uhlí Rudy Geologický průzkum s ředitelem státního podniku DIAMO a předsedou Vědecké rady sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice Ing. Bc. Jiřím Ježem
    Mineralogický a montanistický průzkum ve Velké kotlině, k. ú. Karlov pod Pradědem
    Naftově-geologický průzkum rašovické deprese u Klobouček
    Novinky v Technických podmínkách na geotechnický průzkum pro tunely TP 76-C
    Orientační litologický průzkum svahových sedimentů na Stránské skále (24-43 Šlapanice)
    Pekárna. MMK. Sídliště. Povrchový průzkum.
    Penetrační průzkum realizovaný na lomu Medard-Libík v souvislosti s připravovaným zatopením zbytkové jámy tohoto lomu
    Počítače a dalkový průzkum Země
    Podrobný geologický průzkum karbonátů na ložisku Konstantin
    Podrobný průzkum krušnohorského zlomového pásma u Jezeří
    Povrchový průzkum pozůstatků montánní činnosti v bývalém politickém okrese Čáslav : zpráva o stavu výzkumu
    Požadavky na geologický průzkum v souvislosti s úkoly národních výborů v problematice životního prostředí
    Požadavky na inženýrskogeologický průzkum z hlediska projektanta speciálního zakládání staveb
    Propast Macocha - geofyzikální průzkum k potvrzení nebo vyvrácení původu zřícením stropu
    Prosecké podzemí v Praze 9: environmentální rizika, celkový průzkum a plán na zpřístupnění
    Prosecké podzemí v Praze 9: environmentální rizika, celkový průzkum a plán na zpřístupnění
    Průzkum a sanace znečištění - současný stav a výhled problematiky v České republice
    Průzkum a těžba ložisek kamene v severočeském kraji
    Průzkum a těžba ložisek uranových rud na Českomoravské vysočině
    Průzkum a těžba wolframových rud v okolí Horažďovic
    Průzkum Au-W zrudnění v oblasti Rožmitálsko-jih
    Průzkum buštěhradské haldy pokračuje
    Průzkum černého uhlí v plzeňské pánvi v letech 1978-1991
    Průzkum deponií vápenného hydrátu v Novákách
    Průzkum historických malt a omítek ? určování charakteristických vlastností s ohledem na opravu
    Průzkum jihočeského grafitu po r. 1945
    Průzkum kutnohorského podzemí
    Průzkum ložisek granitoidů Českého masívu a těžba bloků
    Průzkum ložisek keramických jílů v SPLAJ a jeho výsledky
    Průzkum ložisek ropy a zemního plynu v Kamerunu v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky
    Průzkum ložiska apatitu Evate v Mosambické lidové republice
    Průzkum méně známých rozsypů zlata v jižních Čechách
    Průzkum meteoritického kráteru Siljan ve Švédsku hlubokým vrtem 1 Gravberg
    Průzkum na ropu a plyn ve velkých hloubkách ČSSR
    Průzkum na uranové rudy v okolí Štěchovic j. od Prahy
    Průzkum na zlato a těžké minerály v říčních náplavech Otavy u Horažďovic
    Průzkum písků na DJŠ a jejich využití
    Průzkum pole Dětmarovice-Petrovice za účelem zabezpečení dalšího rozvoje okresu
    Průzkum pro vodní nádrž Pulkov - příspěvek k poznání gföhlské ruly
    Průzkum říčních teras v okolí Tětína a otázka prvního říčn ího paradoxu
    Průzkum sedimentů v oblasti přítoku Moravice do vodní nádrže Slezská Harta
    Průzkum složitých zlomových struktur pro přípravu modelu regionálního proudění podzemních vod na příkladu pásma strážského zlomu
    Průzkum starých důlních děl v okolí obce Kamenná (severní část jihlavského rudního revíru) - předběžné výsledky
    Průzkum úvodních důlních děl v okolí města Sokolova a návrhy jejich zajištění v ostatních oblastech sokolovského revíru
    Průzkum v oblasti čsl. expedice Escambray na Kubě
    Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín
    Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín
    Průzkum vzácných zemin v Jižní Gobi
    Přežije geologický průzkum a těžba nerostných surovin v ČSFR rok 2000?
    Regionální hydrogeologický průzkum podzemních vod
    Seizmický průzkum a životmí prostředí
    Seizmický průzkum v jižní části svahů Českého masívu a Vídeňské pánve
    Seminář průzkum zbytkových uhelných zásob ve stařinách a možnost jejich využití [11. a 12. září 1985 ve Zbýšově]
    Softwarový produkt nejen pro inženýrskogeologický průzkum
    Speleologický průzkum a dokumentace veřejnosti nepřístupných částí některých jeskyní
    Speleologický průzkum Dolného vrchu v letech 1984-1993
    Speleopotápěčský průzkum v Nové Amatérské jeskyni
    Systémové a legislativní postavení tvorby a ochrany životního prostředí v procesu geologický průzkum - příprava - dobývání ložisek nerostných surovin
    Těžba, průzkum a výzkum zlata v okolí Zlátenky jv. od Pacova
    Vyhledávací průzkum Sn, W rud v hornoslavkovském revíru
    Vyhledávání, průzkum a těžby ložisek uranových rud v Československu do roku 1945
    Výsledky mezinárodního nabídkového řízení na průzkum zlata v České republice
    Výzkum a průzkum časně mladopaleolitických lokalit na východním okraji Brněnské kotliny
Seriál
    Geologický průzkum
    Uhlí - Rudy - Geologický průzkum
    Uhlí, rudy, geologický průzkum