Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Průzkumných
Monografie
    Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát- západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky
    Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát-západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky
    Oprava Karlova mostu. Podrobný průzkum v lokalitě Březín u Manětína. Závěrečná zpráva o průzkumných pracích.
    Oprava Karlova mostu. Průzkum lokalit vhodného kamene. Závěrečná zpráva o průzkumných pracích
    Oprava Karlova mostu. Průzkum pro těžbu vhodného kamene na lokalitách Kamenná Hora, Lipí, Skelná Huť. Závěrečná zpráva o průzkumných pracích
    Zpracování a interpretace dat z průzkumných a s anačních prací IV
    Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací
    Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III
    Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III. Sborník
Článek
    Co můžeme najít v zapažených průzkumných vrtech?
    Datování podzemních vod z průzkumných štol do svahu Krušných hor v předpolí Velkolomu Čs. armády (SHR)
    Generální projekt průzkumných prací v hornobenešovském revíru
    Některé poznámky k racionalizaci průzkumných prací
    Nové výsledky průzkumných prací v letech 1978 až 1986 v oblasti JV svahů českého masívu s návrhem dalších prací
    Použitelnost a spolehlivost vrtných průzkumných prací v žatecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Projektová příprava průzkumných prací při uranové prospekci
    Přínos průzkumných prací 7. pl. pro hodnocení ropoplynonosnosti beskydské oblasti
    Srovnání poznatků o průzkumných důlních dílech mezi Jezerkou a Horním Jiřetínem v Krušných horách
    Stav průzkumných prací na ložiskách žáruvzdorných jílovců a slévárenských písků a jejich další perspektiva na území Moravy
    Věrohodnost průzkumných metod při hodnocení stavu Karlova mostu
    Výsledky průzkumných prací na lokalitě Zámecký park, Ostrava-Poruba
    Výsledky průzkumných prací v Bozkovských dolomitových jeskyních od roku 1980
    Výsledky výzkumných a průzkumných prací na ropu a zemní plyn v ČSSR
    Využití nových průzkumných dat pro regionální výzkum a bilancování vod v rámci české křídové pánve (bilanční celek 3)
    Zhodnocení výsledků průzkumných prací v oblasti Poddvorov
    Zpětná analýza průzkumných štol tunelu Dobrovského - vliv konstitučního modelu