Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pracemi
Monografie
    Hodnocení experimentálního měření seismického efektu vyvolaného trhacími pracemi na Dole Rožná 1. Výzkumná zpráva
Článek
    Hodochrony seismických jevů indukovaných trhacími pracemi
    Problematika seismických otřesů vyvolaných trhacími pracemi
    Seismické jevy vyvolané trhacími pracemi v povrchových dolech
    Vibrace vyvolané trhacími pracemi a jejich účinky na podzemní díla, povrchovou zástavbou a na obyvatelstvo
    Vlnový obraz seismických jevů vyvolaných trhacími pracemi na Chomutovsku