Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prachovských
Článek
    Makroreliéf a mezoreliéf Prachovských skal
    Stratigrafický rozsah pelitické a flyšoidní facie v podloží hruboskalských pískovců (teplické souvrství české křídové pánve) v oblasti Příhrazských skal, Hruboskalska a Prachovských skal, sv. Čechy