Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pracovné
Monografie
    Atmosféra 21. storočia, organizmy a ekosystémy. Bioklimatologické pracovné dni 1999. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
    Bioklimatologické pracovné dni 2001: Extrémy prostredia (počasia) - limitujúce faktory bioklimatologických procesov
Článek
    Vplyv baníckej činnosti koncernu Uhoľné a lignitové bane na životné a pracovné prostredie