Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Praha
Monografie
     Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Kadov. SOG - ČGS Praha
    The 3rd European Medical and Biological Engineering Conference EMBEC 05 Praha
    11. slovensko-polsko-česká konference Praha, 14.-16.9.2010
    11. slovensko-polsko-česká konference Praha, 14.-16.9.2010. Abstrakta
    11. slovensko-polsko-česká paleontologická konference Praha, 14. - 16. 9. 2010
    200 let České společnosti nauk 1784-1984: vědecká konference Praha 30.10-2.11.1984
    Analýza aktuálně platné územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na území Karlovarského kraje s výkresem funkčního využití a limitů řešeného území a výkresem širších vztahů. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
    Atherosklerosa 2008 : diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku : Praha 10.-12. září 2008
    Bioarcheologie v České republice. Petr Pokorný = Bioarchaeology in the Czech Republic / edited by Jaromír Beneš & Petr Pokorný. -- V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta ; Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. -- 518 s
    Biotopy České republiky, biologická olympiáda 1999-2000, 34. ročník, přípravný text pro kategorie A, B, Institut dětí a mládeže MŠMT ČR v nakladatelství Vesmír, Praha 1999, 94 stran, náklad 3000 výtisků, neprodejná publikace
    CHISA 2006 : 17th international congress of chemical and process engineering : 27-31 August 2006, Praha, Czech Republic. Summaries 3, Hydrodynamic Processes
    Databáze projektu "Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa". Etapová zpráva za 1. pol. 2005. - MS, Česká geologická služba. Praha. 22 stran
    Databáze projektu "Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa". Etapová zpráva za 2. pol. 2005. - MS, Česká geologická služba. Praha. 48 stran
    Databáze projektu 'Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa'. Závěrečná zpráva - MS, Česká geologická služba. Praha. 70 stran
    Demolovaná krása, Státní ústav památkové péče, Praha 1992; 135 stran, edice Monumenta
    Genius loci (K fenomenologii architektury), 1994, Odeon, Praha,
    Geochemické mapování evropských velkoměst - Praha
    geologická mapa 12-24 Praha
    Havrani / Pavel Houser ; [ilustrace Milan Fibiger]. -- 1. vyd.. -- Praha : Triton, 2004. -- 126 s. : il
    Historická krajina a mapové bohatství Česka. Prameny, evidence, zpřístupňování, využívání. Praha 25. ledna 2006
    Historie a změny klimatu. -- Praha : Nakladatelství Karolinum, 2005
    Holocene flood plain of the Labe river, Geologický ústav AV ČR, Praha, 1994
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 12-24 Praha
    Hydrologie malého povodí 2005, Praha 14.-15.9. 2005
    Komplexní aktualizace vlivů hlubinné těžby na povrch - klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě nerostných surovin ve zkoumaném území sokolovsko ? karlovarské aglomerace. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
    Krajina a revoluce : významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí, Malá Skála, Praha 2005, 248 stran, ISBN 80-86776-02-6
    Krajiny vnitřní a vnější, Nakladatelství Dokořán, Praha 2002, 231 stran
    Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. -- Praha : Academia, 1995
    Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač). Sborník k 80. narozeninám Vojena Ložka. 2005, Praha, 172 s
    mapa inženýrskogeologického rajonování 12-24 Praha
    Mapa ložiskové ochrany - kraj Praha; list Beroun 12-41, 1:50000
    Mapa ložiskové ochrany - kraj Praha; list Praha 12-24, 1:50000
    Mapa ložiskové ochrany - kraj Praha; list Zbraslav 12-42, 1:50000
    Mapa ložiskové ochrany - Středočeský kraj; list Praha 12-24, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - kraj Praha;list Praha 12-24, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Praha 12-24, 1 : 50 000
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 1224 Praha
    Mapy ložiskové ochrany; vysvětlivky a datová část k mapám 1:50 000, Kraj Praha, 2013
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000, Hlavní město Praha, vydání k 1.3.2013
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ PRAHA
    Mechanismy transformace struktury minerálů eklogitové facie během deformace v podmínkách spodní a střední kůry: příklad HP metabazitů centrální části kutnohorského krystalinika. Záverečná zpráva. MS ČGS Praha
    Měníme podnebí :minulost a budoucnost klimatických změn. -- Praha : Dokořán, 2007
    Muž z ledovce, Edice Kolumbus, Mladá fronta, Praha 1998. Z němčiny přeložili H. a V. Salačovi, 290 stran,
    Na bruslích Českou republikou :nesoustavný turistický průvodce po Čechách a Moravě, jak je lze vidět ze zamrzlých hladin / Radek Mikuláš. -- Praha : Dokořán, 2005
    Národní muzeum Praha - Průvodce: Přírodovědecké muzeum
    Neživá příroda Prahy a jejího okolí. Praha, 2001, 215 s. a 7 mapových příloh.
    Obsahy a bilance prvků ve sférách životního prostředí, I. díl, 88 str., 1993, II. díl 158 str., Ministerstvo zemědělství ČR, 1994, Praha
    Plán projektu "Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv". 2. etapa. MS. ČGS. Praha
    Podzemní Praha
    Podzemní Praha
    Podzemní stavby Praha 2003. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Chotěvice. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Dolní Vernéřovice. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Hamry nad Sázavou. SOG - ČGS. Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Hněvkovice. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Hradec Králové. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Jakubín. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Jihlava. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Lanžov. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Nové Město na Moravě. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Nové Veselí. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Polná. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Radostín. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Rudolec. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Sedlec nad Labem. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Stříbrné Hory. SOG - ČGS. Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Suchovršice. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Svojanov. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Svratka. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Šestajovice. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Vatín. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Velká Bíteš. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Žďár nad Sázavou. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin.Vojnův Městec. SOG - ČGS Praha
    Posudek ZÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Žďár nad Sázavou. SOG - ČGS Praha
    Posudek ZÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin.Polná. SOG - ČGS Praha
    Potenciální přirozená vegetace biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. díl ; Mapa potenciální přirozené vegetace biosférické rezervace Křivoklátsko. 1. díl -- Praha : Academia, 1997
    Praha
    Praha 6 - Lounská
    Praha 7 - Štvanice, geofyzikální průzkum
    Praha 9 - Kyje, geofyzikální průzkum
    Praha
    Praha kamenná. Národní muzeum, Praha 1996, 287 stran
    Pravěká Praha
    Pravěká Praha
    Překročení mezí : konfrontace globálního kolapsu s představou trvale udržitelné budoucnosti, Praha : Argo : Nadace Eva, 1995, 319 s
    Regionální surovinová politika kraj hl. m. Praha
    Regionální surovinová politika kraj hl. m. Praha
    Rok v Antarktidě. Praha, 2001, 216 s. + 64 stran barevné přílohy.
    Rýda, K. (2011): Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Světnov. SOG - ČGS Praha
    Sborník konference CAS, Praha, 15.11.2005
    Sborník příspěvků - 19.konference GIS ESRI, ArcData Praha 2010
    Sborník referátů ze semináře Vzorkování a analýza kontaminovaných vod, Praha, 5.6.1997
    Souhrnná závěrečná zpráva k projektu VaV?1D/8/17/II/04-Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudných surovin, MŽP ČR Praha, 2004
    Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské (diplomové) práce. Závěrečná zpráva, 25 s. MS ČGS Praha
    Staletá Praha XV. Přírodovědný význam Prahy
    Střední Brdy / Václav Cílek a kolektiv. -- [Praha] : Ministerstvo zemědělství ČR : Ministerstvo životního prostředí ČR ; Příbram : ČSOP Příbram, 2005. -- 376 s. : il. (převážně barev.), mapy, plány, faksim
    Symposium on Central European alkaline volcanic rocks : Praha (ČSFR) 1991 : abstracts
    Tanec obrů - Není jen Stonehenge, Academia, Praha 1997 , 236 stran
    The Czech Republic in Brief, 1995, Praha, Česká geografická společnost
    Underground Construction Praha 2000. Proceedings of the International Conference
    Všeobecná paleontologie, Univerzita Karlova, Praha, 1992,
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami - Mapa nerostných surovin. Česká geologická služba. Praha
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 03-431 Lomnice nad Popelkou. Česká geologická služba. Praha
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 32-122 Zbytiny. MS ČGS Praha
    Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1:25 000 03-421 Horní Maršov a 03 - 243; 03-244 Horní Malá Úpa. MS archiv Česká geologická služba. Praha
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami - Mapa nerostných surovin. Česká geologická služba. Praha
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-431 Lomnice nad Popelkou. Česká geologická služba. Praha
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 23-413 Hodice. Mapa nerostných surovin, Oponováno. Česká geologická služba. Praha
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-122 Brněnec. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. Česká geologická služba. Praha
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 32-122 Zbytiny. MS ČGS Praha
    Zpráva přípravy vzorků pro MPZ. Název: Program zkoušení způsobilosti laboratoří PT/CHA/2/2007. Autoři:M. Jankovská, Z. Boháček, A. Nižnanská. Vydal CSlab spol. s r.o., organizátor programů zkoušení způsobilosti akredit. ČIA č. 7003, Praha, 2007-05
Článek
    150. výročí narození mineraloga a petrografa profesora Antona Pelikana (*1861 Vídeň; +1918 Praha)
    Acritarcha a chitinozoa šáreckého souvrství na lokalitě Praha - Červený vrch (střední ordovik, pražská pánev, Barrandien).
    Arthropod fauna of the Šárka Formation in a temporary exposure at Praha - Červený vrch (Ordovician, Barrandian area, Czech Republic).
    Česko-francouzské sympozium z historie hornictví Praha 2001
    Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (svrchní ordovik, beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most) : 12-24 Praha
    Dr. Rudolf Jan Prokop - 70th birthday : Rudolf before his employment at the National Museum, Praha
    Druhá mezinárodní konference o přírodních sklech, 21.-25. září 1987, Praha
    Druhová diverzita konulárií spodního paleozoika pražské pánve (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada (12-24 Praha)
    Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze : 12-24 Praha
    Fossil assemblages from the Middle Ordovician Šárka Formation at Praha - Červený vrch (Prague Basin, Barrandian area)
    Fossil assemblages from the Middle Ordovician Šárka Formation at Praha ? Červený vrch (Prague Basin, Barrandian area)
    Fossil assemblages from the Middle Ordovician Šárka Fromation at Praha - Červený vrch Hill (Prague Basin, Barrandian area)
    The fossil corrosive root traces on rock surfaces and bioclasts at Praha (Czech Republic)
    Gastropodové společenstvo na lokalitě Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev) (12-24 Praha, 13-13 Brandýs nad Labem)
    Geologická a inženýrskogeologická dokumentace dvou významných staveb na území Pražské botanické zahrady v Praze-Troji (12-24 Praha)
    Geologická dokumentace, archívní činnost a faktografické informace v Geofondu Praha
    Geologický a botanický význam přírodní památky Branické skály (Praha) a její současný stav
    GIS aplikace pramenů a vrtů na ČHMÚ - pobočka Praha
    Graptolitová společenstva hraničního intervalu klabavského a šáreckého souvrství a jejich prostorového rozšíření (ordovik, pražská pánev) (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze : 12-24 Praha
    Hlavní poznatky účastníků ze s.p. Geoindustria, Praha
    Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi (12-24 Praha, 13-24 Hradec Králové)
    Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická charakteristika nejbližšího okolí Strahovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Jubilující Břevnov očima hydrogeologa : 12-24 Praha
    Juditin most v Praze a "petřínské" železité pískovce : 12-24 Praha
    K historii a významu mineralogicko-petrografických sbírek přírodovědecké fakulty UJEP : vědecká konference Praha 30.10-2.11.1984
    Kde byl korálový útes ve zlíchovském souvrství středočeského devonu? : 12-24 Praha, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev) (12-23 Kladno, 12-24 Praha)
    Litostratigrafie klabavského souvrství (ordovik pražské pánve) a její vztahy k paleontologickému obsahu a tafonomii (15-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku (12-41 Beroun, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 24-23 Protivanov, 25-13 Přerov, 36-11 Diviaky)
    Marker - náhlá klimatická změna (12-24 Praha, 34-11 Znojmo, 34-12 Pohořelice)
    Mikrofaciální analýza hraničního intervalu silur-devon v severovýchodní části pražské pánve (12-24 Praha)
    Mikrofacie vápenců hraničního intervalu silurských oddělení ludlow-přídolí na vybraných profilech v Barrandienu (12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Mikropaleontologický výzkum peruckých vrstev pražské oblasti (12-43 Praha)
    Mikropaleontologický výzkum peruckých vrstev pražské oblasti (12-43 Praha)
    Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie (12-24 Praha)
    Morfometrické vyhodnocení okluzální zubní plochy kvartérních koní (Equidae, Perissodactyla, Mammalia) na některých pleistocenních lokalitách Evropy (12-24 Praha, 12-41 Beroun, 24-32 Brno)
    Možnosti řešení území Praha - Kunratice jih a obnovení protipovodňové a rekreační vodní nádrže "královský rybník"
    Na Silvestra před 150 léty se v Praze narodil světově proslulý mineralog a petrograf Friedrich Johann Karl Becke : *31.12.1855, Praha, +18.6.1931, Wien
    Nález jaspisových a karneolových valounů v karbonských arkózách kladenské pánve (12-24 Praha)
    Nálezy foraminifer v cenomanu v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Nejseverovýchodnější odkryv letenského souvrství v pražské pánvi (12-24 Praha)
    Nová data o svrchnokřídové sedimentaci u Brázdimi (střední Čechy) (12-24 Praha)
    Nová fauna z bohdaleckého souvrství v Praze-Vysočanech (12-24 Praha)
    Nové ichnospolečenstvo z polyteichové facie bohdaleckého souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) (12-24 Praha)
    Nové nálezy rudistů v české svrchní křídě (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 13-32 Kolín)
    Nové poznatky z mikromorfologické analýzy exoskeletonů konulárií (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích Pražské pánve. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 13, 225-228
    Nový výskyt stop vrtavých mlžů u Dřevčic u Brandýsa nad Labem (cenoman, česká křídová pánev) (12-24 Praha)
    O nálezu železitého obzoru ve skaleckých křemencích v Praze-Kobylisích (12-24 Praha)
    O příležitostných odkryvech ordoviku v severovýchodní části Prahy (12-24 Praha)
    O takzvané polyteichové facii v bohdaleckém souvrství (ordovik, střední Čechy) : 12-24 Praha, 12-32 Zdice, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Olivinický diabas z Podbaby a stáří dolnovltavského plutonu (12-24 Praha)
    Organic-walled microfossils (Chitinozoa and Acritarcha) from the Praha - Červený vrch (Šárka Formation, Middle Ordovician, Prague Basin).
    Paleopalynologicko-geochemický výzkum cenomanského profilu v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Palynologický výzkum organických výplní paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky n. Jizerou, 13-13 Brandýs n. Labem, 13-14 Nymburk)
    Patologické znaky na exoskeletonech konulárií (spodní paleozoikum, pražská pánev) (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Pěnovce v údolí Čimického potoka v Praze 8 (12-24 Praha)
    Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze : 12-24 Praha
    PhDr. Václav Lomič, CSc. (15.7.1930 Čáslav - 23.5.1990 Praha)
    Pokračování neratovického komplexu do území Prahy (12-24 Praha)
    Práce vedoucího pracoviště vědeckotechnického rozvoje ÚVR Praha
    Praha a opuka
    Praha je poutním místem paleontologů
    Praha, město hornické
    Praha očima: geologa a filozofa Václava Cílka
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Pražská pánev (starší paleozoikum Barrandienu) zařazena do seznamu konvence UNESCO o světovém dědictví (12-24 Praha, 12-41 Beroun, 12-32 Plzeň)
    Probabilistic earthquake hazard assessment for locality Praha
    Prof. RNDr. Bohuslav Hejtman (12.8.1911 Stranná u Kamenice nad Lipou - 18.9.2000 Praha)
    Prof. RNDr. Lubor Žák, CSc. odešel (*29. červenec 1925 Praha - +6. srpen 2008 Praha)
    Programové možnosti zpracování geochemických dat ve výpočetním středisku stavební geologie Praha
    Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní : (12-24 Praha)
    Provenance and early diagenetic processes of the Ordovician Šárka Formation at Praha - Červený vrch Hill (Barrandian, Czech Republic)
    Průběh přehloubené erozivní brázdy Vltavy v prostoru Královské obory Stromovka : 12-24 Praha
    Před 150 léty se narodil významný mineralog a petrograf Friedrich Johann Karl Becke (*31.12.1855, Praha, +18.6.1931,Wien)
    Předběžná revize rodu Stramentum Logan, 1897 (Cirripedia, Stramentidae) z české křídové pánve : 02-32 Teplice, 12-12 Louny, 12-24 Praha, 12-14 Rakovník
    Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu (12-24 Praha, 12-41 Beroun)
    Přehled kvartérních palynologických výzkumů za rok 1994 (12-14 Rakovník, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 23-21 Havlíčkův Brod, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 02-234 Ostrov u Macochy)
    Přehled palynologických výzkumů kvartérních sedimentů v roce 1993 (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 02-234 Ostrov u Macochy, 15-411 Kobeřice)
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany : 12-24 Praha
    Příkrovová stavba barrandienského proterozoika v okolí Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-22 Mělník, 12-23 Kladno, 12-24 Praha)
    Příležitostný výchoz zahořanského souvrství (ordovik, stupeň beroun) v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Půdy městské části Praha 6
    Pylová analýza kvartérních sedimentů (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 12-33 Plzeň, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 13-14 Nymburk, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-13 Tábor, 23-134 Černovice, 23-21 Havlíčkův Brod, 34-21 Hustopeče)
    Radiokarbonové datování sedimentů z paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky nad Jizerou, 13-13 Brandýs nad Labem, 13-14 Nymburk)
    Rekonstrukce životního prostředí ve středověké Praze (12-24 Praha)
    Rekrystalované ordovické smolky a perlity v Praze-Troji (12-24 Praha)
    Sedimentace a faunistické tafocenózy ve svrchním cenomanu a spodním turonu okolí Brandýsa nad Labem (česká křídová pánev) (12-24 Praha)
    Seminář k 35. výročí založení Geofondu Praha
    Seminář "Pokroky v paleontologii" - Praha 1982
    Serpulidní červi z lokality příbojové facie mořského cenomanu Předboj u Prahy ze sbírky dr. Olgy Nekvasilové - část 1. : 12-24 Praha
    Serpulidní červi z lokality příbojové facie mořského cenomanu Předboj u Prahy ze sbírky dr. Olgy Nekvasilové - část 2. : 12-24 Praha
    Sférolitické minety středních a jižních Čech : (12-24 Praha, 12-42 Zbraslav, 12-43 Dobříš, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany)
    Skalní řícení v Roztokách u Prahy (12-24 Praha)
    Some new scutelluid trilobites from the Praha Formation (Lower Devonian, Czech Republic)
    Společenstvo ostnokožců (Cystoidea a Blastoidea) z bazálních poloh králodvorského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) (12-24 Praha)
    Symposium o středoevropských alkalických vulkanických horninách SCEAVR, Praha 1991
    Synsedimentární porušení lochkovského souvrství v Podolském profilu : (12-24 Praha)
    Tektonické porušení ordoviku v tunelech Nového spojení v Praze 3 (vrch Vítkov) : 12-24 Praha
    Trace fossils and bioturbation in the lower part of the Šárka Formation at Praha - Červený vrch Hill (Ordovician, Barrandian area, Czech Republic)
    Transportované ichnofosilie v prachovcích zahořanského souvrství (ordovik Barrandienu) z Prahy-Vinohrad (12-24 Praha)
    Trilobite fauna of the Šárka Formation at Praha - Červený vrch Hill (Ordovician, Barrandian area, Czech Republic)
    10. uhoľná konferencia s medzinárodnou účasťou : Praha 8.-10. jún 2004
    Ukázka interakce krajina - člověk - krajina na příkladu geoarcheologického výzkumu lokality Praha - Sobín
    Upřesnění stratigrafického rozpětí některých zástupců rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda) v ordoviku Barrandienu (12-24 Praha, 12-42 Beroun)
    Vulkanické série a Friedrich Johann Karl Becke *31.12.1855, Praha, +18.6.1931 Vídeň
    Vybrané výsledky mikrozoopaleontologického studia peruckých vrstev (cenoman) při jz. okraji Prahy (12-42 Praha)
    Výskyt mořských hvězdic (Asteroidea) v příběžních sedimentech české křídové pánve (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav)
    Výskyty fosforitů v příbřežním vývoji české křídy (12-22 Mělník, 12-23 Kladno, 12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Výsledky 2. mezinárodní konference o přírodních sklech, Praha 1987
    Výsledky pylových analýz v roce 1990 (12-23 Kladno, 12-24 Praha, 02-32 Teplice, 34-21 Hustopeče)
    Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem (12-22 Mělník, 12-24 Praha)
    Využívání a zavedení výpočetní techniky v ÚÚG Praha v roce 1988
    Výzkum nerudních surovin a hnědého uhlí v ÚÚG Praha v letech 1966-1980
    Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení (12-14 Rakovník, 12-24 Praha, 12-32 Zdice, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav)
    Zajímavý cenomanský výchoz v sz. části cihelny v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Zpráva o studiu tafonomie ostnokožců v příbřežních prostředích české křídové pánve (12-23 Kladno, 12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Zpráva o výzkumu hadic (Ophiuroidea, Echinodermata) ze svrchního cenomanu-spodního turonu české křídové pánve (12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Zpráva o zajímavé paleontologické lokalitě ve východní části Prahy (12-24 Praha)
    Žula v dolnovltavském údolí u Klecan (12-24 Praha)
Seriál
    Lynx (Praha), n. s.
    Praha 87
    Večerník Praha
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989. Praha